Wetgeving & Beveiliging

 

 

Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus

De Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (BPBR) bepaalt de wettelijke basis van de uitvoering van beveiligingswerkzaamheden. Meer details over de uitvoering van de wet staan in de Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Voorheen de “circulaire”.

De volledige beschrijving van de BPBR staat beschreven op wetten.overheid.nl. De beleidsregels aangaande de uitvoering van de wet vindt u hier: bekendmakingen.nl.

Evenementen- en horecabeveiliging

Specifieke zaken over evenementen- en horecabeveiliging staan eveneens in bovenstaande BPBR. Deze wet- en regelgeving is ook te vinden op www.wetten.overheid.nl

Werken in de beveiliging

Werknemers in de beveiliging hebben te maken met een aantal wetten die van belang zijn voor de uitoefinging van hun vak. In de opleiding tot Beveiliger, Event Security of Horecaportier wordt hier extra aandacht aan besteed onder de noemer: werken binnen wettelijke kaders.

 


Alle door KSS ingezette medewerkers voldoen minimaal aan de door de wet gestelde eisen aan beveiligingsmedewerkers en beveilingswerkzaamheden.