Ministerie van Justitie

 

 

Particuliere beveiliging

Beveiligingsorganisaties bewaken de veiligheid van personen en goederen of ze waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen.

Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus hebben een vergunning nodig en alle medewerkers moeten worden gescreend. Daarnaast gelden er diverse opleidingseisen voor de medewerkers.

De vergunning voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus wordt namens de minister van Veiligheid en Justitie verleend door Justis.

Leidinggevenden van beveiligingsorganisaties en recherchebureaus hebben toestemming nodig van de minister van Veiligheid en Justitie. Justis beoordeelt de aanvragen en screent de leidinggevenden.

Ook medewerkers hebben toestemming nodig. De korpschef van de Nationale Politie beoordeelt deze aanvragen en screent de medewerkers. Voor de volledige tekst verwijzen we naar de website van Justis.

 


KSS is een erkend beveiligingsbedrijf, welke bij het ministerie van Justitie bekend is onder nummer: ND 4070.